1. Polska 145 lotów
2. Hiszpania 56 lotów
3. Niemcy 42 loty
4. Włochy 42 loty
5. Wielka Brytania 40 lotów
6. Grecja 18 lotów
7. Portugalia 12 lotów
8. Chiny 10 lotów
9. Norwegia 8 lotów
10. Węgry 6 lotów
11. Holandia 5 lotów
12. Irlandia 4 loty
13. Malta 4 loty
14. Belgia 2 loty
15. Bułgaria 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Czechy 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Izrael 2 loty
20. Korea Południowa 2 loty
21. Maroko 2 loty
22. Rumunia 2 loty
23. Szwecja 2 loty
24. Turcja 2 loty