1. Polska 128 lotów
2. Hiszpania 44 loty
3. Włochy 38 lotów
4. Wielka Brytania 36 lotów
5. Niemcy 33 loty
6. Grecja 12 lotów
7. Portugalia 12 lotów
8. Chiny 10 lotów
9. Norwegia 6 lotów
10. Węgry 6 lotów
11. Holandia 5 lotów
12. Irlandia 4 loty
13. Belgia 2 loty
14. Bułgaria 2 loty
15. Cypr 2 loty
16. Czechy 2 loty
17. Francja 2 loty
18. Izrael 2 loty
19. Korea Południowa 2 loty
20. Malta 2 loty
21. Maroko 2 loty
22. Rumunia 2 loty
23. Szwecja 2 loty