1. Polska 121 lotów
2. Hiszpania 44 loty
3. Włochy 38 lotów
4. Wielka Brytania 36 lotów
5. Niemcy 27 lotów
6. Chiny 10 lotów
7. Grecja 10 lotów
8. Portugalia 10 lotów
9. Węgry 6 lotów
10. Holandia 5 lotów
11. Norwegia 5 lotów
12. Irlandia 4 loty
13. Belgia 2 loty
14. Bułgaria 2 loty
15. Cypr 2 loty
16. Czechy 2 loty
17. Izrael 2 loty
18. Korea Południowa 2 loty
19. Malta 2 loty
20. Maroko 2 loty
21. Szwecja 2 loty