1. Polska 135 lotów
2. Hiszpania 50 lotów
3. Włochy 42 loty
4. Niemcy 40 lotów
5. Wielka Brytania 40 lotów
6. Grecja 14 lotów
7. Portugalia 12 lotów
8. Chiny 10 lotów
9. Norwegia 8 lotów
10. Węgry 6 lotów
11. Holandia 5 lotów
12. Irlandia 4 loty
13. Malta 4 loty
14. Belgia 2 loty
15. Bułgaria 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Czechy 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Izrael 2 loty
20. Korea Południowa 2 loty
21. Maroko 2 loty
22. Rumunia 2 loty
23. Szwecja 2 loty