1. Polska 111 lotów
2. Hiszpania 44 loty
3. Włochy 38 lotów
4. Wielka Brytania 34 loty
5. Niemcy 25 lotów
6. Chiny 10 lotów
7. Portugalia 8 lotów
8. Grecja 4 loty
9. Holandia 5 lotów
10. Irlandia 4 loty
11. Norwegia 5 lotów
12. Węgry 4 loty
13. Belgia 2 loty
14. Bułgaria 2 loty
15. Cypr 2 loty
16. Czechy 2 loty
17. Korea Południowa 2 loty
18. Malta 2 loty
19. Maroko 2 loty
20. Szwecja 2 loty